TIETU-hanke


Kotisivut

TIETU-hankkeen wiki

Tavoitteet (OPH:n hankesuunnitelmasta)

 • ottaa laajasti käyttöön erilaisia verkossa toimivia videoneuvotteluvälineitä
 • vertailla eri etävaihtoehtojen toimivuutta/soveltuvuutta erilaisissa oppimis- ja konsultaatiotilanteissa
 • hyödyntää nuorison suosimaa pikavistintää (esim. ”mese”) tavoitteellisesti ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla
 • rakentaa yhdessä opiskelijoiden kanssa "nuorten näköinen" sivusto, jossa on eri oppiaineisiin, hyvinvointiin ja kouluviihtymiseen liittyviä asiantuntijaluentoja, tietoiskuja, linkkejä ja "videokuraattori"
 • ottaa käyttöön lasten ja nuorten verkossa jo toimivia vertaistuki- ja vertaisoppimiskäytänteitä ja siirtää ne virtuaaliseen oppimisympäristöön
 • tehostaa ja laajentaa oppilashuoltopalvelujen saatavuutta hyödyntämällä reaaliaikaista netissä toimivaa vuorovaikutusta, ts. rakentaa virtuaalinen malli, jossa käytetään apuna mm. web-kameraa ja headsettia
 • aktivoida opiskelijoita itse tunnistamaan tilanteet, joissa tarvitaan ulkopuolista apua (asiantuntijaluennot, tietoiskut)
 • madaltaa kynnystä yhteydenottoon ongelmatilanteissa esim. koulukiusaaminen, seksuaalinen ahdistelu, masennus, kriisit
 • motivoida sellaisia opiskelijoita, joita perinteinen koulu ei aina kiinnosta
 • hyödyntää opiskelijan omaa aktiivisuutta ja oppimiselle suotuisaa ilmapiiriä
 • lisätä eri hallinnonalojen ja kolmannen sektorin yhteistyötä, ts. avata koulua ympäröivään yhteiskuntaan
 • toteuttaa virtuaalisesti ja yhteistoiminnallisesti hyvinvointi -teemaviikkoja yhdistämällä kuvaa ja ääntä nettiin (TVT-taitojen hyödyntäminen)
 • sosiaalisen median hyödyntäminen; testata eri-ikäisten kanssa wikejä ja blogeja opetuskäytössä
 • testataan verkko-oppimisalustan (Moodle)ja Live@edu-palvelun toimivuutta eri-ikäisillä (alakoulusta lukioon)
 • pilotoida mobiililaitteiden soveltuvuutta neuvontatilanteisiin (esim. videopuhelin)
 • ottaa huoltajat mukaan koulun arkeen (esim. osallistuminen virtuaaliseen oppituntiin)